Archív tartalom!
A Somogyi-könyvtár honlapja: http://www.sk-szeged.hu
 
Somogyi-könyvtár Virtuális kiállítóterem A hónap könyve Sz. Szigethy Vilmos: Elfogyott minden nóta 2018 április 22. (vasárnap) 
Akadálymentes változat 
Sz. Szigethy Vilmos: Elfogyott minden nóta
2012. január

„Verseinek olvastán a harmincas-negyvenes évek Szegedét látom magam előtt, a Tiszán sorakoznak az úszóházak, Újszeged régi pompájában kérkedik rózsakertjével, Vigadójával, vagy a bejáratától kőhajításnyira lévő szépséges kegyhelyével...
A redakciók sziromfüst-illatú világa már a múlté, de a színház ma is teljes szépségében ragyog és játszik, a környező utcákról azonban már eltűntek a kiskocsmák, bezártak a népszerű éttermek.
És rég a belvárosi temetőben nyugosznak azok, akikkel az író együtt iszogatott valamelyik vendéglő világmegváltó asztalánál” – írja Polner Zoltán  Sz. Szigethy Vilmos Elfogyott minden nóta című kötetének ajánlójában.

Szigethy Vilmos (Gyorok, 1877. márc. 9. - Szeged, 1956. febr. 18.) író, költő, újságíró. A hírlapírást a Torontál című lapnál kezdte, majd Békefi Antal 1900-ban a Szegedi Naplóhoz hívta. 1903-tól a város „levéltárnoka”, majd főlevéltárosa.
„Mint annyi társa, ő is költőnek indult, s versei, regényei, tárcanovellái, drámái később is nagy számban jelentek meg vidéki s fővárosi lapokban, folyóiratokban, sőt, önálló kötetekben is. Igazi jelentőségre azonban mégis mint újságíró tett szert: különféle szerkesztőségekben közel fél évszázadot töltött el. Egyike volt azoknak, akik a század elején megújították, s a vidéki zsurnalizmus első vonalába emelték a szegedi újságírást” – méltatja Sz. Szigethy pályafutását Lengyel András.

A költészet múzsájához élete végéig hű maradt. Korai verseit „idill, naivitás és valami felismerhető 19. század végi provinciális, érzelemdús versbeszéd uralta” – fogalmaz a kötet utószavában Németh Ferenc. A két háború között új hangra talál, ám ennek az időszaknak a költészetét nehéz áttekinteni, mert a versek „túlnyomó része ott alussza örök álmát a bekötött újság-évfolyamok kriptájában.”

Az Elfogyott minden nóta költeményeinek többsége a szerző utolsó alkotói korszakában született. Intim, belterjes líra sugárzik a sorokból, amelyekben a költő az öregkorral, az elmúlással szembesül. „Az emlékek tárháza Sz. Szigethy Vilmos valamennyi verse, fájdalmas kiáltás az eltűnt idő után, az öregség és az emlékek beletörődő vállalása – zárja gondolatait ajánlójában Polner Zoltán.

A kiállított kézirat és lapkivágatok a Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteményének Sz. Szigethy-hagyatékából valók, s a kötetben megjelent versekből adnak ízelítőt.

Nyilas Péter

 

Gyorskeresés

Részletes keresés

Online hosszabbítás

Olvasójegy vonalkódja
Jelszó
Segítség

Hírlevél
A hónap könyve

Banner