Archív tartalom!
A Somogyi-könyvtár honlapja: http://www.sk-szeged.hu
 
Somogyi-könyvtár Virtuális kiállítóterem A hónap könyve Horányi Elek: Memoria Hungarorum 2018 április 22. (vasárnap) 
Akadálymentes változat 
Horányi Elek: Memoria Hungarorum
2011. július–augusztus

Könyvtárunk e hóapban a magyar irodalomtörténet kiemelkedő lexikonát, Horányi Elek (1736–1809) Memoria Hungarorum-át mutatja be.
A szerző piarista áldozópap és tanár volt, 1752-ben lépett a rendbe, majd kezdett bölcseletet tanulni. Szerzetesi fogadalmát 1754-ben tette le, majd Rómába ment tanulmányútra. Visszatérve a tanításnak szentelte életét, de 1767 után felmentették a tanítás alól, hogy még Velencében elkezdhesse fő művének, az 1145 magyar író életrajzát tartalmazó Memoria Hungarorum-nak vázlatát, amelyet 1770-ben ki is adtak: Prodromus Hungariae Litteratae címen.

Ezután hazatérve, 1771 és 1774 között különböző helyeken – Nyitra, Tata, Pest, Buda – gyűjtött adatokat. A kötet megírását „kimagyarázhatatlan fáradsággal” be is fejezte - ahogy az egyik életrajzírója is említi.

Munkáját a lelkiismeretesség, alaposság jellemzi. Végül Bécsben és Pozsonyban, 1775 és 1777 között jelent meg. Műve megírására a külföldi tudósoknak a magyar irodalmat lebecsülő véleménye indította, a magyar irodalom valódi értékét szerette volna megismertetni a külföldi tudósokkal.

A tudósokat az „elfeledettség” homályából kiragadni nem kis munkába telt. Műve megjelenése után több külföldi tudós társaság igyekezett tagjai sorába felvenni; - így például a berlini, lipcsei, jenai, hessen-homburgi, svájci, s bajor tudós társaság.

Közben folytatta hitoktatói pályáját, ugyanakkor lexikonának pótlásait is. 1792-ben jelent még meg az első kiegészítő kötet (Nova Memoria Hungarorum), amely 407 írói életrajzot tartalmaz. Emellett pedig kifejezve háláját a kegyes tanító-rendnek , még 629 piarista író és tudós életrajzát írta meg; - köztük külföldiekét is. Számos filozófiai, történelmi és hittudományi műve, valamint fordítása jelent meg. 1809. szeptember 11-én hunyt el.

Emlékét őrzi irodalomtörténetünk, s méltán lehet büszke rá az utókor, s könyvtárunk, amely e művet is birtokolhatja.

Horniczky Anikó

 

Gyorskeresés

Részletes keresés

Online hosszabbítás

Olvasójegy vonalkódja
Jelszó
Segítség

Hírlevél
A hónap könyve

Banner