Löw Immánuel
(1854-1944)
főrabbi, orientalista, művelődéstörténeti író

Egyetemi és teológiai tanulmányait Berlinben végezte. A szegedi zsidó hitközség 1878-ban választotta főrabbijává. Sémi filológiai dolgozataival, botanikai tudományos munkásságával nemzetközi hírnevet szerzett. Lefordította magyarra az Énekek Énekét. A magyar történelem és irodalom nagyjairól mondott emlékbeszédeit nyomtatásban is közölte. Tagja volt a Somogyi-könyvtárt felügyelő 14 tagú könyvtárbizottságnak. Könyvadományaival és megjelent dolgozatainak tiszteletpéldányaival rendszeresen gazdagította a könyvtár gyűjteményét.