Herczl Fülöp (1824-1908) orvos, 1850-51-ben Szeged város tiszti főorvosa volt. 1906-ban magyar királyi udvari tanácsos lett, Budapestre költözött, ezt megelőzően azonban a Somogyi-könyvtárnak adományozta 489 kötetből álló orvosi szakkönyvtárát. (Kiemelkedően érdekes helytörténeti dokumentum az a kéziratos kötet (Orvosi Jegyző Könyve a' közegésségi ügy kezelésének. 1850/1.), amelyet Herczl Fülöp tisztiorvosként saját kezűleg vezetett.)

"Szeged, October 1-én 850. Miután a Városi Közegésségi ügy kezeléséről alólirtt hivatalos Elődeitől semmiféle rendszeres jegyzőkönyvet által nem vett : jelen hivatalos jegyzőkönyv megnyitásával ezen jegyzéket /: pro memoria :/ saját személye igazolása tekintetéből ide iktattni kötelességének tartja. Dr. Hercz'l főorvos "