Friedrich Bodenstedt : Die Einführung des Christenthums in Armenien (Berlin, 1850) című műve olvasása közben Somogyi mindvégig indulatosan vitatkozott a szerző állításaival. A címlap hátlapjára írt összefoglaló véleményének utolsó mondata:
'Szerző egy aljas csaló.'