Szeged 1918-ban francia megszállás, ellenőrzés alá került. 1919 augusztusától a megszállás végéig, 1920 februárjáig De Tournadre tábornok volt a városkormányzó. A megszálló franciák, élükön De Tournadre-val, rendszeresen látogatták a Somogyi-könyvtárt, a magyar történelmet a gyűjtemény francia nyelvű idevonatkozó szakirodalmi anyagából ismerték meg. Távozásukkor a könyvtárnak adományozták a Lamerre kiadó francia klasszikusok sorozatának 88 kötetét. De Tournadre tábornok a búcsúzáskor németországi fogságáról írott saját művének egy példányát ajándékozta "ezen gazdag könyvtárnak, amelyben oly sok kellemes órát töltött".