A Tudományos Gyûjtemény 1841. évi 1. kötetében jelent meg ismertetés és méltatás a Horváth József díjjal kitüntetett mûrõl.

A mûvet így ajánlja:

...a tudós szerzõ ... munkáját fõleg az ifiúság tanitóinak figyelmébe bátorkodunk ajánlani, mint ollyast, melly különösen képes mind velõs, mind kellemetes irásmódja a világos és logicai rend, s ritka tudományos készület által az ifiaknak a haza reményének s jövendõ polgárinak szivébe a törvények iránti engedelmességet jó eleve becsepegtetni..."