A II. Filozófiai osztály tagjainak sorában ott látható
Somogyi Károly megfakult fényképe is.