A Somogyi-könyvtár 100 éve

 

Könyvtártörténeti tanulmányok: ez A Somogyi-könyvtár száz éve című jubileumi kiadványunk alcíme. Egyetlen szerző nem vállalkozhatott a nagy múltú bibliotéka szélesen hömpölygő históriájának megírására ezért voltunk kénytelenek vállalni a több szerzős gyűjteményes kötetek szükségszerű hátrányát: az eltérő szemléletet a nem egységes földolgozási módot a vele járó színvonalkülönbséget. Mégis hiszem hogy e különbözőség ellenére könyvünk lapjain gazdag kép bontakozik ki a Somogyi-könyvtárnak Szeged művelődéstörténetében egy évszázadon át betöltött szerepéről az alapítónak Somogyi Károlynak és a nagy nevű igazgatóknak Reizner Jánosnak Tömörkény Istvánnak Móra Ferencnek Cs. Sebestyén Károlynak Csallány Dezsőnek az intézet élén játszott szerepéről könyvtárvezetői -fejlesztői tevékenységéről. S talán a könyvünk lapjain szétszórt apróbb- nagyobb adalékokból az utókor kiolvassa majd miben lehet és kell követnünk s miben elkerülnünk egy évszázad tanulságait.

A szerkesztő [Péter László]

Könyvünk szerzői

Baráthné Hajdu Ágnes ( sz. 1955. ), az egyetemi könyvtár módszertani munkatársa.

Bezerédy István ( sz.1915. ) a Somogyi-könyvtár igazgatója ( 1956-1973 ), igazgatóhelyettese ( 1973-1978 ); azóta nyugállományban.

Dr. Hajdu Géza ( sz. 1926. ) módszertani osztályvezető.

Lippainé dr. Fekete Ilona ( sz. 1942. ) a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese ( 1983 óta )

Papp János ( sz. 1920. ) ny. tudományos főmunkatárs.

Sáráné Lukátsy Sarolta ( sz. 1939. ) megyei gyermekkönytári szakelőadó.

 

 

Szerkesztette

PÉTER LÁSZLÓ

Lektorálta

FÜLÖP GÉZA

Műszaki szerkesztő

DOBÓ JÓZSEF

ISBN 963 7581 40 5

 

A fölvételeket és másolatokat Dezső Mihály, Győző Molnár Ferenc és Hernádi Oszkár készítette. Kiadja a Somogyi-könyvtár megnyitásának századik évfordulójára - Felelős kiadó Tóth Béla igazgató - Engedélyszám 47 241 - Megjelent 2000 példányban 39,2 A/5 ív + 104 oldal műmelléklet terjedelemben 83-3711 - Szegedi Nyomda - Felelős vezető Dobó József igazgató

 

 

Címlap
Tartalomjegyzék
Kezdőlap