Archív tartalom!
A Somogyi-könyvtár honlapja: http://www.sk-szeged.hu
 
Somogyi-könyvtár Olvasói terek Tájékoztató, olvasóterem 2018 április 24. (kedd) 
Akadálymentes változat 
Tájékoztató, olvasóterem - 3. emelet
A könyvtár gyűjteményének nagyobb része csak helyben, a 3. emeleti olvasóterekben használható.

3. emeleti olvasóterem


Folyóiratok
 • Gyűjteményünk a 18. századi legkorábbi kiadványoktól az elmúlt évek frissen bekötött napilapjaiig, a tudományos folyóiratoktól a hirdető újságig széles választási lehetőséget kínál.
 • Néhány szegedi és országos napilap mikrofilmes változata a gyűjtemény része.
 • A mikrofilmen hozzáférhető lapokról, térítés ellenében másolat készíthető.

Zárt raktári, kézikönyvtári állomány
Régi gyűjteményünk tartalmi értéke alapján a könyvtár tudományos minősítést nyert, elismert kutatóhely.
 • Kiemelkedő értékű a hittudomány, a jogtudományi szak állománya.
 • A pedagógiai irodalom gazdagsága a könyvtáralapító e téma iránti elmélyült érdeklődését tükrözi.
 • A gyűjtemény legnagyobb tudománycsoportja a történelem és a földrajz szak; kiemelkedő értékű az egyetemes és a magyar történelem irodalma.

Az utóbbi félszázad kiadványainak jelentős része ugyancsak megtalálható a könyvtárban, ez is helyben olvasható.
 • Olvasóöblökben a természettudomány, alkalmazott tudományok, társadalomtudomány, irodalomtudomány, földrajz- történelem tudományának kézikönyvei szabadpolcon elhelyezve hozzáférhetők.
 • A könyvek és folyóiratok a katalógusból visszakeresve, kétpéldányos kérőlappal kérhetők ki a raktárból.
 • A helyben használható dokumentumokról, a reprográfiai szabályzatnak megfelelően, térítés ellenében másolat kérhető.

TájékoztatásTájékoztatás, törzsraktári és folyóiratraktári kérések
 • A kézikönyvek, katalógusok, adatbázisok, tájékoztatási segédeszközök biztosítják a kutatáshoz szükséges adatgyűjtést.
 • A tájékoztató könyvtárosok a könyvtár állományában eligazítanak, segítenek az egyes tudományterületekhez kapcsolódó szakirodalom gyűjtésében, konkrét kérdésekhez a megfelelő dokumentum kiválasztásában nyújtanak segítséget.
 • Olvasói kérésre, térítés ellenében irodalomjegyzéket állítunk össze.
 • Az EBSCO adatbázisok használata szakirodalmi bibliográfiák összeállításában segít.
 • A LibInfo, a magyar könyvtárak Internetes tájékoztató szolgáltatása a nehezen visszakereshető információk elérésében nyújt segítséget.

Születésnapi Újság

 


e-mail
Tel.: (62) 630-634/139 (mell.)

 

Gyorskeresés

Részletes keresés

Online hosszabbítás

Olvasójegy vonalkódja
Jelszó
Segítség

Hírlevél
A hónap könyve

Banner