Archív tartalom!
A Somogyi-könyvtár honlapja: http://www.sk-szeged.hu
 
Somogyi-könyvtár Különgyűjtemények Helyismereti gyűjtemény 2018 április 24. (kedd) 
Akadálymentes változat 
Helyismereti gyűjtemény

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár az országban elsőként hozott létre önálló könyvtári-helyismereti gyűjteményt, mely 1984 óta elkülönített állományrészben könyvtárunk 3. emeletén található.

Gyűjtőkörünkbe tartoznak:
 • a helyi vonatkozású dokumentumok, melyek tartalmukban részben vagy egészben a megyével kapcsolatosak
  • A gyűjtés földrajzi határainak megállapításánál a megye mindenkori közigazgatási határait vettük figyelembe. Így a történelmi Csanád, Csongrád, Torontál vármegye és települései csak idetartozásuk idejéig tekinthetők a megye részének, a gyűjtés területének.
   Gyűjtőkörünknek kronológiai határa nincs!
 • a helyi szerzők művei
  • Helyi szerzőnek tekintjük a megyében született, illetve az alkotás idején itt megtelepedett és alkotó személyeket.
 • a helyi személyekről szóló irodalom
  • A megye szülötteire vonatkozó dokumentumokat válogatás nélkül beszerezzük. A helyi szerzők nem helyi tartalmú munkáit (kivéve a szépirodalom) nem gyűjtjük.
 • a helyi kiadók és nyomdák termékei

D
okumentumok  a helyismereti gyűjteményben:
 • helyben használható ún. kézikönyvek
 • az első szegedi nyomda termékei: a Grünn-könyvek
 • képeslap- és fotógyűjtemény
 • kézirattár
 • gyászközlemények
 • lapkivágatok
 • oklevelek, iratok
 • aprónyomtatványtár és plakátgyűjtemény

A gyűjtemény használata:

A helyismereti gyűjtemény állománya csak helyben használható a 3. emeleti olvasóteremben. A gyűjtemény állományából a reprográfiai szabályzatnak megfelelően, térítés ellenében másolat kérhető. A nyitva tartás ideje alatt az olvasószolgálati munkatársakkal közösen segítjük a kutatókat. Olvasók részére a kért témában irodalomkutatásokat végzünk. Részlegünk szívesen lát vendégül osztályokat, szakköröket. Figyelemmel kísérjük a megye nyomdáinak kötelespéldány-szolgáltatását. Vállaljuk a gyűjtőkörünkbe illő szakdolgozatok ingyenes köttetését.


Tájékozódás az állományában:


A gyűjtemény állományába tartozó könyvekről hagyományos cédulakatalógus és a Corvina online katalógus segítségével tájékozódhat. A kézirattár folyamatos feldolgozása cédulakatalógusban történik. A képeket, aprónyomtatványokat, plakátokat, gyászközleményeket önfeltáró rendszerben tároljuk.


Helyismereti cikkgyűjtemény:


Válogatva tartalmazza Csongrád megyéről az országos sajtóban és a helyi lapokban megjelent cikkek adatait. Az adatgyűjtés főként a megyei könyvtárba járó lapok sajtófigyelésén alapszik. A könyvtárban megtalálható közel 600 féle periodikumot válogatva nézzük át. A cikkek cédulakatalógusban (1995. dec. 31-ig) és online adatbázisban (HICA) érhetőek el. Mindkettőben egyaránt megtalálható az országos és a helyi sajtó cikkanyaga.
Az adatbázis a friss sajtó mellett a régi anyag folyamatos feltöltésével is gyarapszik, melyben az olvasó kereshet a megjelent cikkek azonosító adatai alapján (szerző, cím, újságnév), a téma alapján, a cikkben érintett megyei földrajzi hely alapján, a cikkben szereplő személyek és testületek neve alapján. A megyében történt eseményekről (kiállítások, konferenciák, avatások) évre, hónapra lebontva ún. eseménynaptárt készítünk az online katalógusban.Helyismereti vonatkozású virtuális kiállításoke-mail
Tel.: (62) 630-634/117 (mell.)
 

Gyorskeresés

Részletes keresés

Online hosszabbítás

Olvasójegy vonalkódja
Jelszó
Segítség

Hírlevél
A hónap könyve

Banner