Archív tartalom!
A Somogyi-könyvtár honlapja: http://www.sk-szeged.hu
 
Somogyi-könyvtár Könyvtárhasználat Kölcsönzés 2018 április 24. (kedd) 
Akadálymentes változat 
Kölcsönzés
 • A Könyvtár használati szabályának, a számítógépes kölcsönzés rendszerének elfogadását az olvasó a törzslapon sajátkezű aláírásával veszi tudomásul.
 • A kölcsönzés nyilvántartása a földszinti adminisztrációban számítógépes kölcsönzési rendszerrel történik.
 • A dokumentumok kölcsönzési ideje 21 nap, dokumentumtípusonként 6 db.
 • A rövid kölcsönzés jelzéssel ellátott dokumentumok rövidített - egyhetes - időre vihetők el.
 • Az olvasójegyet vagy a napijegyet valamennyi szolgálati szinten a tájékoztató pultnál le kell adni, távozáskor visszakérni.
 • A napijegy kölcsönzésre és internethasználatra nem jogosít.
 • Általános szabályok szerint, de nem számítógéppel kölcsönözhetők az audiokazetták az 1. emeleten, valamint a hangoskönyvek a Hangoskönyvtárban és a Gyermekkönyvtárban.
 • A könyvek CD és DVD mellékletei számítógépes kölcsönzési rendszerrel történik a földszinti adminisztrációban.
 • Az általános kölcsönzési szabályoktól eltérő feltételekkel vihetők el az 1. emeleten található CD lemezek és a videofilmek (lásd lejjebb).
 • A kikölcsönzött dokumentumok határidejének nyilvántartása dokumentumonként történik.

Éjszakai kölcsönzés:

 • A kézikönyvtári könyvek kölcsönzése valamennyi szolgálati szinten a zárást megelőző egy órában történik.
 • A kölcsönzés ideje az aznapi zárástól a másnapi nyitásig tart.
 • A később visszahozott könyvekért késedelmi díjat számolunk fel.

Folyóiratok

 • A szolgáltatás csak érvényes olvasójeggyel vehető igénybe.
 • Egy alkalommal 1 hétre max. 6 db folyóirat kölcsönözhető.
 • Több mint 60 féle magyar, német, angol, spanyol és olasz nyelvű lap régebbi számaiból kölcsönözhetnek, amelyek a Gyermekkönyvtárban és az 1. emeleten találhatók.
 • A Nemzetiségi könyvtár állományába tartozó folyóiratokat a 2. emeleten lehet kölcsönözni, max. 6 db folyóiratot 1 hónap kölcsönzési időre.
 • A 2. emeleten lévő nem nemzetiségi folyóiratok kölcsönzési határideje és feltételei megegyeznek a Nemzetiségi Könyvtár folyóiratainak kölcsönzésével.

CD, DVD, videó
 • A kölcsönzés feltétele az érvényes könyvtári tagság. A rendszeres kölcsönzés külön beiratkozáshoz kötött, melynek díja háromhavonta 1800,-Ft
 • A beiratkozással az 1. emeleti médiatár, a Hangoskönyvtár és a gyermekkönyvtár megfelelő állományrészeiből is lehet kölcsönözni.
 • 14 év alatti olvasóink kizárólag a gyermekkönyvtári CD- és DVD-állományból kölcsönözhetnek, melynek beiratkozási díja: háromhavonta 600,-Ft.
 • Kölcsönözhető mennyiség: CD - 3 db/3 nap; film DVD-n vagy videokazettán - 3 db/3 nap. (Ha az olvasó személyesen vagy telefonon kéri, a dokumentumok kölcsönzési ideje 1 nappal meghosszabbítható.)
 • Az alkalmi (eseti) kölcsönzésnek szintén feltétele az érvényes könyvtári tagság. A kölcsönözhető mennyiség (CD, DVD, videó) 1 db/3 nap, melynek díja alkalmanként 250,-Ft/dokumentum. (Az eseti kölcsönzés ideje nem hosszabbítható!)
 • A kikölcsönzött dokumentumokért a kölcsönzés ideje alatt a kölcsönző személy vállalja a felelősséget. Rongálás vagy elvesztés esetén a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékének megtérítését kérheti, illetve elfogadja a rongált vagy elveszett dokumentum azonos kiadású másik példányát is.
Hosszabbítás
 • Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal személyesen olvasójeggyel vagy online módon, a honlap jobb oldalsó sávjában található mezők kitöltésével.
 • Különleges esetben telefonon vagy e-mailben is meghosszabbíthatók a dokumentumok az olvasójegy számának megadásával.

Késedelmi díj

A késedelmi díj számítása dokumentumonként naponta történik, kivéve az éjszakai kölcsönzést, amely esetében óránként.

 

könyvek esetén 15,-Ft/nap/dokumentum + 100,-Ft postaköltség
éjszakai kölcsönzés
100,-Ft/óra/dokumentum
CD esetén 50,-Ft/nap/dokumentum
video esetén 100,-Ft/nap/dokumentum


Előjegyzés

 • Olvasóink előjegyezhetik azokat a könyveket, melyek az adott kölcsönzési időpontban nem hozzáférhetők. A számítógépes rendszer biztosítja, hogy az igényelt dokumentumot mielőbb megkapja az előjegyzést kérő olvasó, így ezeknek a könyveknek a meghosszabbítása nem lehetséges. Amennyiben ugyanarra a könyvre több olvasó kér előjegyzést, a jelentkezés időpontja dönt ez elsőség kérdésében.
 • Egy olvasó egyszerre 6 könyvet jegyezhet elő.
 • A számítógép által valamilyen okból letiltott olvasók nem vehetik igénybe a szolgáltatást.
 • Csak azokra a könyvekre vehető fel előjegyzés, amelyeket a számítógépes adatbázis tartalmaz, van lejárati határideje és a Somogyi-könyvtár központi épületének kölcsönzői szintjein találhatók - Gyermekkönyvtár, 1. és 2. emeleti kölcsönző.
 • Az előjegyzést kérő lapon pontosan fel kell tüntetni azt a határidőt, amelyen belül az igénylő kéri a dokumentum figyelését. (max. fél év)
 • Az előjegyzett könyv beérkezéséről e-mailben is értesítjük az olvasót.
 • Térítési díj: 120 Ft (kézhezvételkor)
 

Gyorskeresés

Részletes keresés

Online hosszabbítás

Olvasójegy vonalkódja
Jelszó
Segítség

Hírlevél
A hónap könyve

Banner